Bezoek dn Bogerd – receptie cv De Dorstvlegels – Cafébezoek t Turfke